Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hai Nguyen Van
  • 13 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Hai Nguyen Van
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Procurement
  • Viet Nam Aviation Academy, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company
  • Chuyên viên tại Jetstar Pacific Airlines Joint Stock Aviation Company
  • Trưởng nhóm tại FPT Telecom International.
  • Tin học văn phòng
  • English
  • Quản lý nhóm

Apply the knowledge learned into practice. Complete work plan as wellas the company itself out.