Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Thị Ngọc Thúy
  • 14 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Mai Thị Ngọc Thúy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Manager/Key Account Manager/Partnership
  • Trưởng phòng tại TRAVELOKA - VIETNAM
  • Trưởng phòng tại SKYLINE MEDIA - VIETNAM