Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Đào Thủy Tiên
  • 14 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phạm Đào Thủy Tiên

- Ham học hỏi, tiếp thu những điều mới- Tương đối cầu toàn và tỉ mỉ- Chăm chỉ, kiên nhẫn- Hoà đồng, dễ thích nghi