Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

MAI THỊ HÀ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
MAI THỊ HÀ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên

Kinh nghiệm làm việc 3 năm - Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng tháng, hàng quý. - Lập BCTC năm, quyết toán thuế TNCN, TNBN năm,...