Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lâm Kim Trâm
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lâm Kim Trâm

Đóng góp kinh nghiệm kiến thức đã tích lũy được trong quá trình làm việc. Cống hiến và gắn bó lâu dài cùng công ty. Được phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai.