Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Anh Bảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 20 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trần Anh Bảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: chuyên viên Kiểm toán
  • University of Economics Ho Chi Minh City, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại DELOITTE VIETNAM
  • Nhân viên tại DELOITTE VIETNAM
  • Tin học văn phòng
  • kĩ năng giao tiếp