Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Thanh Trúc
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thanh Trúc

• Active, Inquisitive, Creative, Well-organized are the keyword of my life. Besides that, singing and traveling are my passion • My major is chemistry and food technology but being taken advantages of sales skill and experiences of ...