Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tấn Trường Chinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tấn Trường Chinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Manager
  • Trưởng phòng tại Vinpro Join Stock Company
  • Trưởng phòng tại Vienthong A Import Export Manufacturing Trading Joint Stock Company Trading Company