Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Tuấn Anh
  • 18 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đặng Tuấn Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Director, Sales Manager, Business Development Manager,
  • Trưởng phòng tại SCJ TV Home Shopping
  • Giám đốc tại FSL LED Lighting Vietnam

Ứng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong thị trường sale & marketing Khả năng chốt sales tốt Có kinh nghiệm làm việc ở công ty phân phối và bán lẻ