Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thảo
  • 14 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản Lý
  • Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội, trình độ Đại học