Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Mai Anh
  • 21 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Mai Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Training senior
  • University of Economics HCM, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Youth Development Corporation
  • Chuyên viên tại ACCENTURE, MALAYSIA

Kinh nghiệm lâu năm các công ty về Digital, thích nghi môi trường mới tốt và giao tiếp tiếng Anh giỏi. Có thời gian làm việc tại Malaisia