Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Manager
  • Graduated from University of Finance - Marketing, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại MATHNASIUM
  • Trưởng phòng tại TVHUB
  • Trưởng phòng tại VEGA MEDIA
  • Chuyên viên tại ISB VIETNAM

Kinh nghiệm nhiều năm về Marketing manager, chuyên về Digital marketing, có khả năng lead các dự án, làm theo team hoặc độc lập.