Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Hà Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Hà Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên tài chính
  • Kinh tế quốc dân, trình độ Đại học