Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Nam
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 15 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Nam
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Embedded Engineer
  • International University, trình độ Đại học
  • IOT

Senior student of International UniversityProject: Garden Monitoring and Automaion Using ATMEGA32, Fingerprint Door Unlock System Using Adruino, Remote Control Car Via Bluetooth.Programming Skills: C Programming, Embedded System, MS ...