Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Hung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 30 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Văn Hung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, trình độ Cao đẳng
  • Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH TM DV Trần Toàn Phát
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Quảng Thái (L'ANGFARM)