Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đàm Thế Hào
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Đàm Thế Hào
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lí
  • Nhân viên tại CỔNG VÀNG ( GOLDEN GATE )
  • Trưởng nhóm tại NINJAVAN ( LOGISTICS )
  • Trưởng nhóm tại TIKI

- Sở thích : âm nhạc - Linh động - Hoạt náo- Khả năng đứng trước đám đông tốt.