Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Huỳnh Lụa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 17 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trần Thị Huỳnh Lụa

Là một người trầm tính,giai đoạn đầu hơi kỹ tính trông vẻ khó gần nhưng càng về sau càng cở mở thân thiện-nhiệt tình.Ít nói trong những lần gặp đầu.Tiếp thu nhanh công việc- vào công việc ...