Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Đức Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Đức Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trade Marketing
  • Trưởng nhóm tại Suntory Pepsico Vietnam Beverage
  • Nhân viên tại Viettel Telecom