Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chief Accountant
  • Trưởng phòng tại Canifa Hồ Chí Minh
  • Trưởng phòng tại FREIGHT MARK VIET NAM
  • Excel