Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Phương Thảo
  • 14 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phạm Phương Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: DataAnalyst/ E-Commerce Executive
  • ĐH Kinh Tế TPHCM, trình độ Đại học
  • ĐH Kinh Tế TPHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Yes4all LLC (CNTT HMD)
  • Nhân viên tại Chubb Life Insurance VietNam