Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 637 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Lâm
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Lâm Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Intern Frontend Developer

Nguyễn Duy Khánh
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Duy Khánh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Codegym Hanoi

Nguyễn Ngọc Thái Duy
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Thái Duy Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Intern NodeJS Backend Developer

Quách Công Tuấn
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Quách Công Tuấn Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Frontend Developer (Angular)

Nguyễn Thành Linh
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thành Linh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Middle Frontend Developer

Nguyễn Văn Tuấn
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Tuấn Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Junior .NET
 • .NET

Lê Đăng Khoa
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Đăng Khoa Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Junior Frontend Developer

Trần Nhật Linh
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nhật Linh Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

NGUYỄN MINH NGUYÊN
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
NGUYỄN MINH NGUYÊN
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP DEVELOPER

Nắm vững kiến thức lập trình PHP. - PHP, MySQL, NoSQL, JavaScript, Ajax, Jquery, HTML5, CSS3, Bootstrap, Json, XML, API Service, GraphQL. - Nắm vững kiến thức OOP, MVC. Có kiến thức về các Framework và công cụ làm ...

Đàm Thúy Quỳnh
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đàm Thúy Quỳnh

Trần Quý Phương
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Quý Phương
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

- Working experience summary: 07/2017 - 07/2018/ Electronic health administration ministry of health staff 08/2018 - 02/2021/ VMIO-System Developer 03/2021 - 06/2022/ Vmo Holdings Developer 07/2022 - Present / Neko Soft Developer

Nguyễn Trí Tuệ
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Trí Tuệ
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

- Working experience summary: 03/2023 – 05/2023 R2S Company Position: Full-Stack Developer 8/2022 – 03/2022 R2S Company Position: Front-end Developer 06/2022 – 08/2022 FPT Software Position : Front-end Developer