Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 779 ứng viên phù hợp.

Phạm Đức Thông
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Đức Thông Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Frontend Developer
 • FPT Aptech, trình độ Không yêu cầu
 • Nhân viên tại Halliburton
 • ReactJS

Nguyễn Văn Thức
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Thức Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Middle Frontend Developer
 • University of Transport and Communications, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Fpt Software

Lê Nguyên Khôi
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Nguyên Khôi Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Devops Engineer
 • FPT University, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Telecommunication Corporation

Nguyễn Thành Nam
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thành Nam Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Fronent Developer
 • International University – VNU-HCM, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại IELTS Dinh Luc

Hoàng Trung Hiếu
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Trung Hiếu Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Embedded Software Engineer
 • Hanoi University of Science and Technology, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại VinFast
 • embedded

Bùi Trang
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Trang Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Product Owner
 • Hanoi university, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Goga Corporation

Huỳnh Minh Tiến
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Minh Tiến Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Tester Manual
 • Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại TestingVN

Tăng Duy Tuấn
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Tăng Duy Tuấn Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Frontend Developer
 • Hanoi University of Science and Technology , trình độ Đại học
 • Nhân viên tại NTQ SOLUTION., JSC

Nguyễn Duy Tùng
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn Duy Tùng - B.O.D 1994 4+ years of proven experience as a UI/UX Designer with a strong portfolio, preferably with showcasing work related to software for productivity. Solid understanding of front-end development technologies (Use to; ...

Minh Trần
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Minh Trần Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: NodeJS Developer
 • VIETNAM - KOREA UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại BAP Software

Võ Ngọc Phú
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Ngọc Phú Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Backend Engineer
 • Thu Duc College Of Technology, trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại FireGroup Technologies JSC
 • PHP

Nguyễn Phương Thanh Hoàng
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Phương Thanh Hoàng Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Analyst
 • Đại học kinh tế TP HCM, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Phenikaa MaaS (BusMap)
 • Business Process Analysis