Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 12 trong 620 ứng viên phù hợp.

Phan Nhật Duy
 • Cập nhật: Vài tuần trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Nhật Duy Đang tìm việc
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

Nguyễn
 • Cập nhật: Vài tuần trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đang tìm việc

Đam mê và yêu thích lập trình. Thích nghe nhạc, xem phim, đá bóng, đánh cầu lông, và chơi game.Thường xuyên tìm hiểu và nâng cấp các tính năng mới để giúp phát triển hơn trong công ...

Nguyễn Hải Linh
 • Cập nhật: Vài tuần trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hải Linh
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

Mai Văn Giáp
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Văn Giáp

I'm a very hard worker and a fast-learner who can work under high pressure environment. I also have many experiences in managing people and leading the team to success in my previous job as sale manager. I believe with my experiences and ability, I ...

Cường
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cường
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

Nguyễn Tiến Thanh
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Thanh
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

Lê Minh Trí
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Minh Trí
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Tester Manual

Đỗ Nguyễn Hoàng Sơn
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Nguyễn Hoàng Sơn
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Backend Developer

Đoàn Đức Hiệp
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Đức Hiệp
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Frontend Developer

Nguyễn Đức Hiền
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Hiền
 • Vị trí muốn ứng tuyển:

Nguyễn Thị Kim Uyên
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Kim Uyên
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Tester Manual

Nguyễn Thanh Hải Nam
 • Cập nhật: Tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Hải Nam
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Full-Stack Developer