Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Đại
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Nguyễn Văn Đại
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Front end web developer
  • Computer Science University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (OCB)
  • Nhân viên tại Traveling and Self-Employee in The US
  • Python

Ứng viên có kinh nghiệm với: HTML, CSS (2 years); JavaScript (1 year); Python (1 year); Redux (1 year); React Native (1 year); Django (6 months); ... Tiếng anh lưu loát! Là 1 Team player chuẩn, rất nhiệt tình, chu đáo, tinh ...