Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Đoàn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Minh Đoàn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Kinh doanh
  • Đại Học Cần Thơ, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty Unilever
  • Kỹ năng bán hàng

Ứng viên có kinh nghiệm sale 1 năm về ngành hàng tiêu dùng. Không ngại đi xa mong muốn tìm kiếm công việc ở khu vực miền tây, cần thơ.