Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngọc Phạm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngọc Phạm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Design, frontend dev, BA
  • Union Christian Academy, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại EDGE Center