Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

le trong son
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
le trong son
  • Vị trí muốn ứng tuyển: quan ly san xuat

Tiếng anh giao tiếp, tiếng nhật chứng chỉ N3 và đang tiếp tөc học - Kỹ năng tổng hợp báo cáo, hiểu và thường xuyên thực hiӋn HORENSO, 5S - Có khả năng sử dөng mӝt số phần mềm kỹ thuật Auto ...