Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Minh Trâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Minh Trâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Executive
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Imanaka (Vietnam) (Sales Staff of Food Division)
  • Nhân viên tại Bao Viet Tokio Marine Insurance Co., Ltd. (Sales Executive)