Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Kim Thinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Kim Thinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Business, Sales B2B
  • An Giang University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại ARES ENVIRONMENTAL SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY