Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên môi trường
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển môi trường Việt Nam
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển HVC
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam
  • Tin học văn phòng