Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Mạnh Hùng
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Mạnh Hùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • Đại nông lâm Huế, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại CTY CP Đầu tư BĐS Mandareal