Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hà Minh Sơn
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hà Minh Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CTY CP điện lạnh & Xây lắp Việt Nam VMRC