Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Thị Thanh Tuyền
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Thị Thanh Tuyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Tester
  • Phú Xuân University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại LBH Partners company
  • Nhân viên tại Tekciz company