Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Minh Hiệp
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Minh Hiệp

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc nhằm tăng năng xuất lao động. ➢ Triển khai các ý tưởng mới vào công việc. ➢ Tối ưu nguồn nhân lực nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. ➢ Quản lý con ...