Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đinh Hoàng Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đinh Hoàng Hải

Tôi đã có những kỹ năng, kinh nghiệm trong ngành Kinh Doanh và Cung Ứng Hàng Hóa cho các Ngân hàng, trường học, cơ quan nhà nước, nhà hàng, Spa, Resort và Khách sạn, 4 hoặc 5 sao, các Doanh Nghiêp công ty ...