Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Lân
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Lân
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật
 • Đại học Nông Lâm, trình độ Đại học
 • Phó phòng tại Cty CP Trần Đức
 • Trưởng phòng tại Cty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn - Xí nghiệp Chế biến gỗ Xuất Khẩu Long Bình Tân
 • Phó phòng tại Cty CP SX & XNK Hoàng Sinh
 • Tin học văn phòng
 • Kỹ năng quản lý
 • Quản lý nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình