Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Huyền Nga
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Huyền Nga
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Kinh doanh
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Freelancer
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần Đại Tân Việt
  • Nhân viên tại công ty TNHH Đa Lộc
  • Nhân viên tại công ty TNHH Vast Apparel
  • Tin học văn phòng