Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Huân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Huân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: sale and tour guide
  • HANOI UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • HANOI OPEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • PTI BUSINESS TRAINING SCHOOL, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Mai Chau Ecolodge
  • Nhân viên tại Tour Guide
  • Nhân viên tại Apollo English Vietnam

Strong communication skills, group leading, professionalism and proficient English skills are considered my keystrengths to successes.