Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hà Thị Thu Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hà Thị Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Tư vấn khóa học
  • SAIGON UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NATURAL ENGLISH SCHOOL
  • Nhân viên tại APOLLO ENGLISH
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc nhóm

My personality can be described in 3 words: Responsible, enthusiastic and diligent.