Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Khánh Nguyễn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Khánh Nguyễn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Fresher front end
  • Can Tho University Software Center, trình độ Đại học

Newly graduated IT student with 2+ years in Front-end training. Versatile andalways ready to learn new things and adapt to any situations required.