Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Hoàng Khang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Hoàng Khang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Regional Sales
  • ĐẠI HỌC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại FECREDIT
  • Nhân viên tại CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
  • HTML
  • CSS
  • SEO
  • Content write

Tôi mong muốn có được công việc tốt với mức thu nhập ổn định để bản thân được học hỏi và phát triển hơn