Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Trung Tính
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Vũ Trung Tính

Luôn hết mình vì công việc vì mục tiêu chung góp phần vào sự phát triển của công ty