Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Thị Nhung
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Thị Nhung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán bán hàng
  • Học viện Hàng không Việt Nam, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Hưng Việt
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Làm việc nhóm
  • Tin học văn phòng

Tôi muốn làm việc trong môi trường nghề nghiệp năng động, ổn định