Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Phước Thượng
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Phước Thượng
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP developer
 • Đại học lạc hồng, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Công ty BMES
 • Nhân viên tại Freelancer
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • JQuery
 • Bootstrap