Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Quí Hổ
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Quí Hổ
 • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP Developer
 • Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Công ty cổ phần công nghệ Bizapp
 • PHP
 • HTML
 • CSS
 • LESS
 • Javascript
 • Python
 • Python
 • Git
 • Github

Không ngừng học hỏi trao dồi những kiến thức về lập trình để phát triển kỹ năng chuyên môn.Mục tiêu trong 1 năm tới, tôi sẽ trở thành 1 lập trình viên PHP chuyên nghiệp và học thêm lập trình ...