Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Xuân Vinh
  • Cập nhật: Hơn 1 tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Xuân Vinh

- Good communication and presentation skills.- Quick-learner, self-confident and active.- Hard working, well-organized and high sense of responsibility.- Problem solving and analytical skills.