Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Bá Bửu Khanh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Bá Bửu Khanh

Áp dụng những kiến thức đã học và kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán và sự hiểu biết về luật kế toán để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho nhà tuyển ...