Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Duy Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phan Duy Khánh

Mong muốn tìm được công việc ổn định lâu dài. Tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến. Nơi có cơ hội cống hiến cho bản thân và công ty hết mình