Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ông Thị Kim Diệu
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ông Thị Kim Diệu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán
  • TRUNG CẤP NGHỀ KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Ru Nam
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH MTV Joon Corp
  • Tin học văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp trước mắt của tôi là được làm đúng công việc mà mình đã học ra đó là vị trí kế toán viên. Với tính cách chăm chỉ, tỉ mỉ tôi tin là mình sẽ học và tích lũy thêm ...