Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hữu Đức
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hữu Đức
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Marketing
  • Đại học Ngân hàng TP.HCM, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Thẩm mỹ viên Diva luxury
  • Nhân viên tại Công ty tài chính TNHH MB Shinsei

Tôi hi vọng có được công việc với mức lương ổn định. Là người chăm chỉ và cần thận tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao