Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thị Hồng Diễm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Thị Hồng Diễm

Tôi có kinh nghiệm admin, chăm sóc khách hàng và đang mong muốn tìm kiếm cơ hội mới với mức lương ổn định