Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Lê Kiều Diễm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Lê Kiều Diễm

Áp dụng những kiến thức đã được học trên lớp cùng những kinh nghiệm đã và đang được trải nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc, cố gắng hoàn thành thành tốt nhất mục tiêu công việc ...